Ekonomické zhodnocení uživatelsky zaměřeného vývoje systému pro podporu rozhodování ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.author Víšek, Ondřej
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:13Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46428
dc.description.abstract Disertační práce se zaměřuje na složitou oblast rozhodování ve veřejné správě.. Tato disertační práce proto předkládá metodiku pro návrh, vytváření a implementaci systémů pro podporu rozhodování se zaměřením na SPR realizované ve webovém prostředí. Hlavním používaným nástrojem v rámci této práce je použitelnost a její hodnocení. Navržená metodika obsahuje jako nedílnou součást model analýzy nákladů a přínosů, který umožňuje zhodnotit, zda je navrhovaný projekt vhodný k realizaci. Model staví především na přínosech plynoucích z aplikace hodnocení použitelnosti. Celá metodika prošla ověřením na modelovém příkladě webových systémů pro podporu rozhodování pro prostorové i neprostorové rozhodovací problémy. cze
dc.format 143 s. cze
dc.format.extent 5636852 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.3.2022 cze
dc.subject analýza nákladů a přínosů cze
dc.subject ekonomické zhodnocení cze
dc.subject heuristické hodnocení cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject systémy pro podporu rozhodování cze
dc.subject použitelnost cze
dc.subject uživatelské testování cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject cost-benefit analysis cze
dc.subject economic evaluation cze
dc.subject heuristic evaluation cze
dc.subject information systems cze
dc.subject Usability cze
dc.subject decision support systems cze
dc.subject user testing cze
dc.subject public administration cze
dc.title Ekonomické zhodnocení uživatelsky zaměřeného vývoje systému pro podporu rozhodování ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Economic evaluation of user-centered design for decision support systems in public administration eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the complex area of decision making in the public administration. This thesis, therefore, presents a methodology for design, development and implementation of decision support systems focusing on the DSS implemented in a web environment. The main tool used in this work is usability and its evaluation. The proposed methodology includes as an integral part a model of cost-benefit analysis, which allows to assess whether the proposed project is suitable for implementation. The model builds primarily on the benefits arising from the application of usability evaluation. The entire methodology contains the model of cost benefit analysis for decision support systems to solve spatial and non-spatial decision problems. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26826 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 18851 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account