Sezónnost silniční nákladní dopravy v Evropské unii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Jeřábková, Lenka
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:50Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46353
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je analýza sezónní složky časových řad, reprezentovaných výkony silniční nákladní dopravy v zemích Evropské unie. Analýza je provedena ve dvou fázích, a sice v první řadě identifikací sezónní složky v časové řadě, na kterou je následně za účelem jejího vyčíslení aplikován ekonometrický model. Zvolené časové řady, následně umožňují vzájemné porovnání výsledných výpočtů v jednotlivých zemích. cze
dc.format 114 s.
dc.format.extent 2689225 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sezónnost cze
dc.subject modelování cze
dc.subject doprava cze
dc.subject časové řady cze
dc.subject seasonality eng
dc.subject modeling eng
dc.subject transport eng
dc.subject time series eng
dc.title Sezónnost silniční nákladní dopravy v Evropské unii cze
dc.title.alternative Seasonality of road freight transport in the European Union eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tříletá, Eva
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is to analyze the seasonal component of time series, represented by the performance of road freight transport in the European Union. The analysis is performed in two stages. The task of the first part is finding a seasonal component in time series. And the task of the second phase is applying econometric models to these seasonal components. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26380
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18104 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account