Analýza historického vývoje cen zlata a ropy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čenčík, Petr cze
dc.contributor.author Feltl, Štěpán
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:38Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46321
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit čtenáři k pochopení vztahu cen ropy a zlata. První část se bude věnovat základním pojmům. Ve druhé části bude následovat statistický rozbor cen zlata a ropy s predikcí cen v budoucnu a třetí část přinese rozbor historických událostí a jejich vlivu na ceny ropy a zlata. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 5816374 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ropa cze
dc.subject zlato cze
dc.subject inflace cze
dc.subject historie cze
dc.subject regrese cze
dc.subject korelace cze
dc.subject oil eng
dc.subject gold eng
dc.subject inflation eng
dc.subject history eng
dc.subject regression eng
dc.subject correlation eng
dc.title Analýza historického vývoje cen zlata a ropy cze
dc.title.alternative Analysis of Historical Price Development of Gold and Oil eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work will serve readers for understanding of relation prices oil and golf. First part will turn to the basic concept. In second part will follow statistical analysis of price gold and oil with prediction of futures prices and the third part will bring analysis of historical events and theirs influence to the prices of oil and golf. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25905
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení práce, popsání problému, vývoj korelace zlata a ropy, závěry a zodpovězení doplňujících otázek. cze
dc.identifier.stag 16897 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account