Návrh místních komunikací v obci Tuněchody

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Fišer, Roman
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:16Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46248
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem místních komunikací v severozápadní části obce Tuněchody. Předmětem návrhu je varianta, zpracovaná ve stupni dokumentace pro stavební povolení tak, aby vyhovovala územnímu plánu obce. cze
dc.format 76 s. + dokumentace
dc.format.extent 28250304 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject Tuněchody cze
dc.subject konstrukce vozovky cze
dc.subject local roads eng
dc.subject road construction eng
dc.title Návrh místních komunikací v obci Tuněchody cze
dc.title.alternative Design of local roads in the village Tuněchody eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Borecký, Vladislav
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of local roads in the northwesternpart of the village Tuněchody. The proposal is a variant, which was developed in the degree of documentation for planning permission to comply with the town planning. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26491
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18769 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet