Marketingové řízení firmy Ondruš

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaculík, Josef
dc.contributor.author Beránková, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:40Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46135
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na poznání a analýzu současného stavu podniku Jozef Ondruš RADIOTECHNIKA z hlediska marketingového řízení a předložení návrhů ke zkvalitnění marketingového řízení tohoto podniku. Obsahem této práce je teoretická část obsahující popis pojmů marketingu a marketingového řízení. Praktická část bakalářské práce obsahuje vypracovanou marketingovou situační analýzu a analýzu SWOT podniku Jozef Ondruš RADIOTECHNIKA. Na konci práce je definováno několik návrhů změn, které by měl podnik vzít v potaz pro zkvalitnění marketingového řízení. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1430660 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject marketingové řízení cze
dc.subject marketingový mix 4P cze
dc.subject situační analýza cze
dc.subject analýza SWOT cze
dc.subject marketing control eng
dc.subject marketing mix 4P eng
dc.subject situational analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Marketingové řízení firmy Ondruš cze
dc.title.alternative Marketing management of firm Ondruš eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses understanding and analysis of the recent condition of the company Jozef Ondruš - RADIOTECHNIKA from the point of view of the marketing control and introduction of suggestions to the improvement of the marketing control of this company. This thesis content is the theoretical part including the description of the terms connected with marketing and marketing control. The practical part contains elaborated marketing situational analysis and SWOT analysis of the company Jozef Ondruš RADIOTECHNIKA. The conclusion of the work defines a few suggestions of changes which the company should take into account to improve the quality of the marketing control. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26048 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení tématu práce, metodika zpracování, charakteristika podniku, představení produktů podniku, zhodnocení současného stavu, návrhy na zlepšení. cze
dc.identifier.stag 16172 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account