Implementace a testování algoritmů pro řídící systém kolejového vozidla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Helcl, Jakub
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:39Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46131
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem simulačního softwaru simulujícího reálné kolejové vozidlo s hydrostatickým přenosem výkonu. Software je rozdělen na dvě části. Jedna část je kompletní simulační smyčka reprezentující celé vozidlo. K chodu simulační smyčky je potřeba pouze počítač s prostředím LabVIEW. Druhá část je částečná simulace, kdy vybrané hodnoty jsou snímané z reálného řídícího systému Amit a simulátoru elektromagnetických ventilů Axiomatic zpracovány simulační smyčkou a na výstupu opět zadány do řídícího systému jako jeho vstupní hodnoty. Vzhledem k sestavení celého systému z různých komponent bylo nutno vyrobit přizpůsobovací obvody, jejichž popis a schéma jsou rovněž součástí práce. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 3341533 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject řídící systém kolejového vozidla cze
dc.subject amit cze
dc.subject LabVIEW cze
dc.subject simulace cze
dc.subject control system of railroad vehicle eng
dc.subject simulation eng
dc.title Implementace a testování algoritmů pro řídící systém kolejového vozidla cze
dc.title.alternative Implementation and testing of algorithms for control system of rail vehicle eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work deals with proposal of simulating realistic simulation software tracked vehicle with hydrostatic power transmission. The software is divided into two parts. One part is a complete simulation loop representing the whole vehicle. To run the simulation loop is needed just a PC with LabVIEW environment. The second part is a partial simulation, where selected values are captured from a real control system Amit and simulator of electromagnetic valves Axiomatic. Those values are processed in simulation loop. At the output of simulation loop selected values are entered into the control system as its input value. Due to build the system from various components it?s necessary to produce the adapting circuits. Description of the scheme is also part of the work. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26239
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl připomínky recenzenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18228 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account