Průzkum a hodnocení spokojenosti studentů s ubytováním na kolejích Univerzity Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina cze
dc.contributor.author Krištofová, Monika
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:37Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46125
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním výsledků převzaté ankety o spokojenosti studentů s ubytováním na kolejích. V teoretické části jsou popsány základní pojmy vztahující se k tématu práce, kterými jsou způsob pořizování dat v terénních průzkumech a vhodné metody statistického zpracování dat pro účely dotazníkového šetření. Na základě provedené analýzy dat je v praktické části z výstupů podán návrh, dotazníku dobře využitelného pro praxi. cze
dc.format 59 s., 7 s. příl. cze
dc.format.extent 2047055 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject pořizování dat cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject statistické metody cze
dc.subject základní soubory cze
dc.subject analýza dat cze
dc.subject interpretace výsledků cze
dc.subject kontingenční tabulka cze
dc.subject data collection eng
dc.subject survey eng
dc.subject statistical methods eng
dc.subject basic set eng
dc.subject data analysis eng
dc.subject interpretation of results eng
dc.subject pivot table eng
dc.title Průzkum a hodnocení spokojenosti studentů s ubytováním na kolejích Univerzity Pardubice cze
dc.title.alternative Student Accommodation Satisfaction Survey at the Dormitories of University of Pardubice and it´s Evaluation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Translated bachelor work mainly focus´s on reviewing results of a public inquiry about the satisfaction of accommodation of the students within the University campus. The first part describes a basic topic of the subject relating to the bachelor work, which includes a form of how to provide and research data for the purpose of issuing a detailed questionnare to the students. Based on detailed analysis of the functional data, it is possible to construct a good questionnare that will be useful in a practical situation. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25907
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma: Průzkum a hodnocení spokojenosti studentů s ubytováním na kolejích Univerzity Pardubice. Zpracovala statistické vyhodnocení výsledků ankety o spokojenosti studentů s kvalitou ubytování na kolejích Univerzity Pardubice a návrh, jak by měl dotazník vypadat v budoucnosti, aby jeho výsledky daly co možná nejpřínosnější informace. Připomínky a otázky: Jaké byly problémy, při zpracování dotazníku a co by bylo vhodné změnit v případě opakovaného šetření? Jak naložila nebo naloží organizace se získanými daty a jejich interpretací? cze
dc.identifier.stag 16898 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account