Stručný pohled na současné evropské archivnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pochobradská, Helena cze
dc.contributor.author Ryšavý, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:09Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46037
dc.description.abstract Práce se zabývá stručným pohledem na evropské archivnictví, definuje pojem archivnictví, popisuje vývoj archivnictví v České republice a v Evropě po roce 1945, kde si všímá vývoje legislativy, organizace a vzdělávání archivářů. Zaměřuje se také na mezinárodní spolupráci a na organizace s tím spojené. Snaží se poukázat na nové trendy, které budou mít na archivnictví značný vliv. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1005732 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject archivy cze
dc.subject archivnictví cze
dc.subject archivní síť cze
dc.subject archivní legislativa cze
dc.subject mezinárodní spolupráce cze
dc.subject archive eng
dc.subject archiving eng
dc.subject archives eng
dc.subject archive network eng
dc.subject archival legislation eng
dc.subject international cooperation eng
dc.title Stručný pohled na současné evropské archivnictví cze
dc.title.alternative Brief Survey of Current European Archives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with a brief look at the European archives, archival defines and describes the development of archives in the Czech Republic and in Europe after year 1945, where it focuses on the development of legislation, organization and training of archivists. It also focuses on international cooperation and organizations connected with it. It seeks to highlight the new trends that will have a significant influence on archives. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26294 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 16998 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account