Principy funkce bezdrátových sítí, jejich využití a bezpečnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Mojžíš, Michal
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:49Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45975
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaobírá bezdrátovými sítěmi, k čemu se v běžném životě používají a jak fungují. Dále obsahuje testování protokolů WEP, WPA a WPA2 a zabezpečení proti vnějším útokům. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 3733616 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject IEEE 802.11 cze
dc.subject Wi-Fi cze
dc.subject WEP cze
dc.subject WPA cze
dc.subject WPA2 cze
dc.subject RC4 cze
dc.subject AES cze
dc.subject TKIP cze
dc.subject CCMP cze
dc.subject MIC cze
dc.title Principy funkce bezdrátových sítí, jejich využití a bezpečnost cze
dc.title.alternative Principles of operation of wireless networks, their availability and security eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor's theses on wireless networks to use in daily life and how they operate. Also includes the testing protocols, WEP, WPA and WPA2, and security against external attacks. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D26751 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Logická a stylistická úroveň práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Autor poukázal na slabá místa ve standardním zabezpečení bezdrátové sítě založené na normě IEEE 802.11 a jejich doplňcích. Uvedené postupy lze využít při základním testování a jednoduchých penetračních testech zabezpečení bezdrátových sítí a na základě výsledků upravit nastavení zabezpečení dané bezdrátové sítě. Bakalářskou práci komise ohodnotila známkou - velmi dobře. Odpovědi na teoretické otázky odpovídaly celkovému hodnocení velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 15669 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account