Aktivní stáří - možnosti dalšího vzdělávání seniorů v Lounech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Zemková, Hana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:24Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45901
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problémy, které se stárnutím a stářím souvisejí, a to jak z fyzické, psychické, tak i sociální stránky. Charakterizuje ageismus a gerontologii a poukazuje na způsoby adaptace na stáří. Popisuje funkce vzdělávání v postproduktivním věku a různá vzdělávací zařízení pro seniory. Ve výzkumné části prezentuje organizaci "Třetí věk" v Lounech a pomocí nestandardizovaného hloubkového rozhovoru s jeho ředitelkou Mgr. Dagmar Bahnerovou a standardizovaného rozhovoru se studenty zjišťuje fungování této organizace, proč mají senioři zájem studovat i v postproduktivním věku, a zkušenosti dotazovaných s ageismem. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1249671 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.3.2013 cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject stáří cze
dc.subject senioři cze
dc.subject ageismus cze
dc.subject gerontologie cze
dc.subject vzdělávání seniorů cze
dc.subject ageing eng
dc.subject old age eng
dc.subject seniors eng
dc.subject ageism eng
dc.subject gerontology eng
dc.subject education of seniors eng
dc.title Aktivní stáří - možnosti dalšího vzdělávání seniorů v Lounech cze
dc.title.alternative Activ Oldage - Possibilities of Further Education of Pensioners in Louny eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with problems related to ageing and old age from physical, psychical and social aspects. The paper characterizes ageism, gerontology and refers to forms of adaptation to the old age. There is a description of functions of education in the post-productive phase of life and various educational facilities for seniors. The research part of the thesis is concerned with a presentation of the organization "Third Age" in Louny. The author uses methods of a non-standardized in-depth interview with the director of the organization, Mgr. Dagmar Bahnerová, and a standardized form of interview with students and thereby finds out the functioning of this organization, discovers why seniors are willing to study and takes notes of experience of the interviewees with ageism. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26742 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 15938 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account