Použití shape files jako standartních formátů mapových dat a jejich využití v praxi

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Štroch, Jaroslav cze
dc.contributor.author Souček, Dominik
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:20Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45888
dc.description.abstract Náplní práce je přiblížení problematiky přenosu geografických, mapových dat pomocí souborů shape files, jejich struktuře a praktickému využití v masově využívaných technologií dnešní doby. Současně je v práci realizována vlastní aplikace a představeny technologie, kterých pro ni bylo využito. Závěrem je pak zhodnocení vhodnosti shape files pro vykreslování map na základě testování této aplikace. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 3622103 bytes cze
dc.format.mimetype application/unknown cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject C++ cze
dc.subject GIS cze
dc.subject mapová data cze
dc.subject shape files cze
dc.subject Qt cze
dc.subject map data eng
dc.title Použití shape files jako standartních formátů mapových dat a jejich využití v praxi cze
dc.title.alternative Using of shape files as a standart format of map data and their usage in practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Content of bachelor is to approach the issue of transfer of geographic, map data files using shape files, their structure and practical application of technologies used in mass today. At the same time the work carried out their own applications and presents technologies for which it was used. In conclusion, the evaluation of the suitability of shape files for direct draw maps based on tests using this application. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D26774 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na dobré úrovni. Studentem aplikované použití se dá použít v praxi. Student vysvětlil připomínky a zodpověděl dotazy komise. Práci hodnotí komise známkou výborně mínus. Zkoušky z odborných předmětů byly hodnoceny známkou velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 18556 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet