Ladislav Langner (1874 - 1946). Maloměstský obchodník a úředník v míru a ve válce

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Jiránek, Tomáš cze
dc.contributor.author Pešta, Matěj
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:16Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45875
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobností Ladislava Langnera (1874 - 1946), obchodníka a úředníka, který žil v obci Pecka v Podkrkonoší. Snaží se přiblížit každodenní život příslušníka nižší společenské vrstvy. Langner se původně vyučil pekařem, od roku 1903 však vedl vlastní obchod. Pracoval též jako písař a posléze tajemník obecního úřadu. Od poloviny 90. let 19. století působil aktivně v několika českých vlasteneckých spolcích. V roce 1915 byl odveden do první světové války, z které se vrátil v říjnu 1918. V tomto roce se stal členem politické strany Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská. Jeho aktivita pro obec byla široká, např. vedl kroniku. V letech 1939 - 1945 byl členem strany Národní souručenství. cze
dc.format 125 s. cze
dc.format.extent 9972982 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Langner, Ladislav cze
dc.subject obchodníci cze
dc.subject úředníci cze
dc.subject historie cze
dc.subject první světová válka cze
dc.subject dějiny každodennosti cze
dc.subject traders eng
dc.subject clerks eng
dc.subject history eng
dc.subject Word War I eng
dc.subject every - day life eng
dc.title Ladislav Langner (1874 - 1946). Maloměstský obchodník a úředník v míru a ve válce cze
dc.title.alternative Ladislav Langner (1874 - 1946). Provincial Trader and Clerk in Peacetime and Wartime eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the personality of Ladislav Langner (1874-1946), a provincial trader and clerk who lived in town Pecka, in a region at the foothills of the Giant Mountains. The thesis aims to introduce the everyday life of a member of the lower social class. Langner had initially been trained a baker, but he led his own business since 1903. He also worked as a typist and after that as a secretary at the municipal office. Since the mid-90s of the 19th century he actively participated in several Czech patriotic clubs. In 1915 he was recruited to fight in the First World War, wherefrom he returned in October 1918. In the same year became a member of a political party called Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská. His activities in favour of the municipality were various, for example he edited the town's chronicle. Between the years 1939-1945 he was a party member in Národní souručenství. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26292 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 17140 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet