Efektivní využití metod managementu při řízení středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatera, Karel
dc.contributor.author Kaplan, Kamil
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:14Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45869
dc.description.abstract Cílem práce je provedení analýzy využívání metod školského managementu a zvýšení efektivnosti při řízení středních škol. V první části práce je vysvětlení základních pojmů z managementu, školského managementu a českého školského systému. V druhé části je analyzováno využívání metod managementu na středních školách pomocí statistického zpracování dotazníkového šetření. V závěru jsou řešeny doporučení pro zvýšení efektivnosti řízení středních škol. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 1719501 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject management cze
dc.subject manažeři cze
dc.subject metody managementu cze
dc.subject školský management cze
dc.subject školské systémy ČR cze
dc.subject dotazníky cze
dc.subject statistické zpracování cze
dc.subject managers eng
dc.subject management methods eng
dc.subject school management eng
dc.subject school system of Czech Republic eng
dc.subject questionnaires eng
dc.subject statistical analysis eng
dc.title Efektivní využití metod managementu při řízení středních škol cze
dc.title.alternative Effective use of management methods in the management of secondary schools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The aim is analyzed using the methods of school management and increase efficiency in the management of secondary schools. In the first part of the explanation of basic concepts of management, school management and the Czech school system. In the second part is analyzed using the methods of management of secondary schools using a statistical survey processing. Finally, suggestions are designed to increase management efficiency of secondary schools. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25994
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil s cílem bakalářské práce. Cílem práce je provedení analýzy využívání metod školského managementu a zvýšení efektivnosti při řízení středních škol. V první části práce je vysvětlení základních pojmů z managementu, školského managementu a českého školského systému. V druhé části je analyzováno využívání metod managementu na středních školách pomocí statistického zpracování dotazníkového šetření. V závěru jsou řešeny doporučení pro zvýšení efektivnosti řízení středních škol. Student odpověděl na otázky položené vedoucím práce: 1. Jaký vidíte přínos Vaší práce pro efektivní řízení škol v Královéhradeckém kraji? 2. Jak vypadá porovnání v ČR? cze
dc.identifier.stag 16165 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account