Analýza fenolických látek obsažených v bylinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka cze
dc.contributor.author Štenclová, Zuzana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:08Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45850
dc.description.abstract První část diplomová práce byla zaměřena na stanovení antioxidační aktivity fenolických látek obsažených ve 4 různých bylinách ? kopřiva, máta, lípa a černý bez. Ke stanovení byly použity metody ABTS a DPPH využívající schopnosti antioxidantů zhášet syntetické radikály a metoda FRAP, založená na schopnosti antioxidantů redukovat železitý komplex. Po optimalizaci všech tří metod byla stanovena antioxidační aktivita porcovaných a sypaných bylinných čajů a sbíraných bylin. Dále byla optimalizována HPLC separace fenolických látek obsažených v bylinách. Pro separaci látek byla vybrána kolona Ascentis Express a gradientová eluce metanol/voda s přídavkem kyseliny mravenčí. V závěrečné části práce byly identifikovány a kvantifikovány fenolické látky v bylinách s využitím optimalizované HPLC metody ve spojení s UV detekcí. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 14938625 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.5.2022 cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject byliny cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject antioxidant activity eng
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject herbs eng
dc.title Analýza fenolických látek obsažených v bylinách cze
dc.title.alternative Analysis of phenolic compounds in herbs eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fischer, Jan cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated First part of this thesis was focused on determination of antioxidant activity of phenolic compounds in 4 selected herbs ? nettle, mint, linden and elderberry. For determination, ABTS, DPPH and FRAP assays were used. The three metods, ABTS, DPPH and FRAP were used for this purpose. The metods ABTS and DPPH are based on the radical scavenging activity, the FRAP assay is based on ability polyphenols to reduced ferric complex. The antioxidant capacity of herbal tea bags, tea leaves and collected herbs was determined using these optimized methods. HPLC separation of phenolic compounds in selected herbs was optimized. For separation of polyphenols the Ascentis Express column was chosen and gradient elution methanol/water (v/v) with addition of formic acid was used. The final part of thesis is focused on identification and quantification of phenolic compounds in selected herbs using optimized HPLC method coupled with UV detection. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26211 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své diplomové práce a zodpověděla dotazy oponenta a členů komise. cze
dc.identifier.stag 18399 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account