Infrastruktura pro železniční nákladní dopravu

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Komeštík, Michal
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:02Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45831
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá funkčností infrastruktury určené výhradně železniční nákladní dopravě při současném směrování vozových proudů a objemů dopravy společnosti ČD Cargo a. s. Práce analyzuje současnou kapacitu, vlastnictví, možnosti přístupu a kvalitu infrastrukturních zařízení. Výsledkem je sladění navržené změny vlakotvorby u ČD Carga a infrastrukturní vybavenosti SŽDC. cze
dc.format 68 s.
dc.format.extent 4077120 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject seřaďovací nádraží cze
dc.subject vlakotvorba cze
dc.subject vozové proudy cze
dc.subject všeobecně nakládkové a vykládkové koleje cze
dc.subject marshalling yard eng
dc.subject train formation eng
dc.subject train flows eng
dc.subject general loading and unloading rail eng
dc.title Infrastruktura pro železniční nákladní dopravu cze
dc.title.alternative Infrastructure for rail freight eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with functioning of infrastructure designed exclusively for freight transport, taking in consideration the recent orientation of CD Cargo a. s. transport flow and volume. The paper analyses the recent capacity, ownership, accessibility and quality of infrastructure facilities. The result is harmonization of the designed changes in CD Cargo train formation and infrastructure facilities. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26345
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 17721 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet