Návrh obnovy vozového parku společnosti LIVOTT CAMION

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rathouský, Bedřich
dc.contributor.author Rulc, Milan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:58Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45819
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje teorii obnovy vozového parku a analyzuje současný stav vozového parku společnosti LIVOTT CAMION, zabývající se mezinárodní silniční nákladní dopravou. V práci je navrženo, která vozidla by bylo vhodné nahradit novými. To je podloženo výpočty. K výpočtům jsou použity metody teorie obnovy. Dále se práce zabývá výběrem vozidel vhodných k nahrazení vozidel vyřazovaných. Vše je taktéž podloženo patřičnými výpočty, tentokráte multikriteriální analýzou. Návrhy jsou zhodnoceny na samém konci práce. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 2175494 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.5.2021 cze
dc.subject multikriteriální analýza cze
dc.subject obnova vozového parku cze
dc.subject sedlové návěsy cze
dc.subject sedlové tahače cze
dc.subject multi-criteria analysis eng
dc.subject fleet renewal eng
dc.subject semi-trailer eng
dc.subject semi-tractor eng
dc.title Návrh obnovy vozového parku společnosti LIVOTT CAMION cze
dc.title.alternative Proposal for fleet renewal of LIVOTT CAMION eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis describes the theory of fleet renewal and analyzes fleet of LIVOTT CAMION company, engaged in international road freight transport. The paper suggested vehicles that should be replaced. This is supported by calculations. The calculation methods using theories of recovery. The thesis deals with the choice of suitable vehicles to replace vehicles disposal. Everything is also supported by appropriate calculations of multi-criteria analysis. Proposals are evaluated at the end of the work. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31776 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 12010 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account