Stanovení hodnoty nemovitého majetku pro potřeby pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav cze
dc.contributor.author Vízková, Helena
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:53Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45804
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována způsobům stanovení hodnoty nemovitého majetku pro potřeby pojištění, na které je odkázán klient při stanovení pojistné částky u pojištění budov. Dále jsou analyzovány pojistné produkty vybraných komerčních pojišťoven podle objemu předepsaného smluvního pojistného v neživotním pojištění za rok 2011, které jsou vhodné na pojistnou ochranu zvolené nemovitosti. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 3562909 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject cena cze
dc.subject pojistná hodnota cze
dc.subject pojistné cze
dc.subject pojišťovny cze
dc.subject neživotní pojištění cze
dc.subject rodinné domy cze
dc.subject cost eng
dc.subject insurance value eng
dc.subject premium eng
dc.subject insurance company eng
dc.subject non-life insurance eng
dc.subject family houses eng
dc.title Stanovení hodnoty nemovitého majetku pro potřeby pojištění cze
dc.title.alternative Determining the Value of Immovable Property for Insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Paděra, Vítězslav cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the methods of determinating a value of real estate for purposes of insurance to which is a client directed for determinating a value of insurance for an insurance of buildings. Simultaneously there are analysed insurance products of selected insurance companies according to a predicted contracted insurance in non-life insurance for the year 2011, which are suitable to cover the chosen real estate. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25888
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Stanovení hodnoty nemovitého majetku pro potřeby pojištění. Cílem práce bylo srovnat pojistné hodnoty vybrané nemovitosti stanovené pro potřeby pojištění různými způsoby. Na závěr student odpověděla na otázku komise: Jaké klady a zápory má nákladový způsob při stanovení nové ceny jako pojistné hodnoty. cze
dc.identifier.stag 16893 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account