Weighing of Trucks in Road Traffic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Leeuw, Tshekisho Victor
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:49Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45795
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou vážení silničních nákladních vozidel v Jihoafrické republice (RSA). V práci je provedena analýza druhů vah a způsobů vážení. Jsou zde uvedeny pokuty při přetížení a návrh jejich zpřísnění.V práci jsou navrženy varianty umístění vah a navrženy oblasti umístění vah v provincii KwaZulu Natal (KZN). cze
dc.format 52 s.
dc.format.extent 1944073 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject KwaZulu Natal cze
dc.subject přetížení cze
dc.subject Jihoafrická republika cze
dc.subject RSA cze
dc.subject WIM cze
dc.subject silniční váhy cze
dc.subject vážení cze
dc.subject overloading eng
dc.subject Republic of South Africa eng
dc.subject weighbridge eng
dc.subject weighing eng
dc.title Weighing of Trucks in Road Traffic eng
dc.title.alternative Vážení nákladních vozidel v silničním provozu cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The thesis deals with analysing weighing of road vehicles in the Republic of South Africa (RSA). It looks at the different scales used to weigh vehicles and their manufactures. It then looks at the legal procedures in place to charge overloading offenders. Furthermore, the thesis proposes amendments to weighbridges? layouts and suggests possible locations for weighbridges to improve overloading control in the province of KwaZulu Natal (KZN). eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26332
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student bakalářskou práci obhájil a na otázky státní zkušební komise zdárně odpověděl. cze
dc.identifier.stag 17772 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account