Dopravní obslužnost regionu Valašsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Havel, Zbyněk
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:40:43Z
dc.date.available 2012-07-15T22:40:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45773
dc.description.abstract Práce je zaměřena na dopravní obslužnost severovýchodní hornaté části České republiky zvané Valašsko. Práce popisuje, analyzuje a ve výsledku navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení dostupnosti městských, průmyslových a obchodních lokalit veřejnou hromadnou dopravou a to především místním obyvatelům, kteří dojíždějí do těchto míst za vzděláním a za prací. Práce se dále snaží docílit zlepšení dostupnosti tohoto kraje turistům, kteří přijíždějí do tohoto regionu za sportovním, turistickým, folklórním a kulturním dědictvím, bez použití individuální automobilové dopravy. cze
dc.format 81 s.
dc.format.extent 9449848 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Valašsko cze
dc.subject dostupnost cze
dc.subject individuální automobilová doprava cze
dc.subject trasy cze
dc.subject Wallachia eng
dc.subject access eng
dc.subject individual car industry eng
dc.subject route eng
dc.title Dopravní obslužnost regionu Valašsko cze
dc.title.alternative Transport service in region Wallachia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Firstly, the work concerns transport service of nortwest part of the Czech republic called Wallachia. The work describes and analyses, and as result suggests measures leading to improving acces to urban industrial and trading areas by public transport, mostly to local people who travel to these places to work and study. Secondly the work tries to improve access of this region to tourists, who comes to this region to do sport, travel and enjoy the cultural heritage without using car industry. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26358
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 18733 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account