Rizikové faktory rozšíření Městské karty v Hradci Králové jako multifunkčního média

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Chovanec, Libor
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:41Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45594
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na analýzu současného stavu odbavovacího systému ve vozidlech MHD v Hradci Králové na bázi bezkontaktních čipových karet. Zabývá se též návrhy možného rozšíření Městské karty do dalších oblastí. S tím je spjato posouzení nákladů, přínosů a návrhů na eliminaci rizik souvisejících s jejím rozšířením. cze
dc.format 81 s.
dc.format.extent 1473281 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 28.5.2014 cze
dc.subject analýza cze
dc.subject odbavovací systémy cze
dc.subject městské karty cze
dc.subject rozšíření cze
dc.subject rizika cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject analysis eng
dc.subject automatic fare collection systems eng
dc.subject city cards eng
dc.subject expansion eng
dc.subject risks eng
dc.subject safety eng
dc.title Rizikové faktory rozšíření Městské karty v Hradci Králové jako multifunkčního média cze
dc.title.alternative Expansion of City Card of Hradec Králové as a multifunction medium and related risk factors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pejřil, Vladimír
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work is focused on status analysis of automatic fare collection system based on contactless chip cards, which is currently installed in public transport vehicles at Hradec Králové. It focuses on possible expansion of City card into another fields as well. Such an expansion is tightly bound with expense evaluation, assets and suggestions how to eliminate related risks. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26411
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 10206 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account