Možnosti změny obslužnosti města Moravská Třebová veřejnou hromadnou dopravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Tichý, Petr
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:38Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45583
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi změny obslužnosti města Moravská Třebová veřejnou hromadnou dopravou. Práce se bude v první části zabývat obecnými možnostmi obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou. Na tuto analýzu naváže analýza konkrétního obsluhovaného území, města Moravská Třebová. Včetně analýzy historie a současnosti dopravní obslužnosti města. Ve druhé části bude ze systémů obsluhy vybrán vhodný model pro obsluhu Moravské Třebové. Bude zpracován dopravní průzkum poptávky po přepravě, navrženo linkové vedení a vybrán vhodný typ dopravního prostředku. Součástí poslední části pak bude zhodnocení tohoto návrhu po ekonomické stránce a vyčíslení dotace města pro různé varianty vybraného typu obsluhy území. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 2987749 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Moravská Třebová cze
dc.subject veřejná hromadná doprava cze
dc.subject dopravní obsluha cze
dc.subject autobusy cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject public transport eng
dc.subject transport operator eng
dc.subject buses eng
dc.subject timetables eng
dc.title Možnosti změny obslužnosti města Moravská Třebová veřejnou hromadnou dopravou cze
dc.title.alternative The possibilities of changes in serviceability of the city Moravská Třebová by public transport. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focusing on possibilities of change of public transportation service in the city of Moravská Třebová. In its first part, thesis will be dealing with general possibilities of public transportation as such. This analysis will be followed by an analysis of a particular serviced area - city of Moravská Třebová. This will include also analysis of history and concurrence of transportation service of the city. A suitable model of transportation service for Moravská Třebová will be chosen from different service systems in the second part of this thesis. A transportation survey on the demand for transport will be conducted, a transportation line will be proposed and a suitable conveyance will be chosen. In the last part there will be an evaluation of this proposal from economical point of view and quantification of city grant for different options of chosen area transportation system. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26347
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 18388 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account