Použitie delabórovaných výbušnín ako komponenty emulzných trhavín.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Svatopluk cze
dc.contributor.author Grega, Juraj
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:38Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45582
dc.description.abstract Práca pojednáva o tematike emulzných výbušnín a demilitarizovaných energetických materiáloch, konkrétně o možnostiach využitia týchto materiálov pri výrobe komerčne používaných emulzných výbušnín. slo
dc.format 75 s. cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject delaborácia energetických materiálov slo
dc.subject demilitarizované energetické materiály slo
dc.subject recyklácia slo
dc.subject delaboration of energetic materials eng
dc.subject demilitarized energetic materials eng
dc.subject recyclation eng
dc.subject W/O emulsions eng
dc.title Použitie delabórovaných výbušnín ako komponenty emulzných trhavín. slo
dc.title.alternative Application of demilitarized explosives as a component in emulsion explosives. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The work discusses the topic of emulsion explosives and demilitarized energetic materials, particulary the possibilities of using them in production of commercial explosives. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27734 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.defence Diplomant v přiměřeném rozsahu a na požadované úrovni představil svou diplomovou práci. Zodpověděl připomínky a dotazy oponenta. Reagoval na dotazy komise : 1. Použití výsledků pro řešení projektu. 2. Velikost použitých částic propelentů při zapracování do emulzních matric. cze
dc.identifier.stag 18203 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account