Toleranční sbor v Moravči do roku 1848

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Zavadilová, Gabriela
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:01Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45476
dc.description.abstract Práce obsahuje jak obecné části, které popisují situaci v Čechách od vydání Tolerančního patentu do prvních změn v roce 1848, tak především části praktické, které se zaměřuji konkrétně na vznik a první léta tolerančního sboru v Moravči. Podle pramenů se práce zaměřuje na početní základnu sboru a její proměny v čase, ale zabývá se i finanční situací sboru. Práce nastiňuje i společenské poměry především vztahy mezi katolíky a nekatolíky v daném místě. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1740001 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Moraveč cze
dc.subject evangelictví cze
dc.subject Toleranční patent cze
dc.subject 1848 cze
dc.subject protestantism eng
dc.subject Patent of Tolerance eng
dc.title Toleranční sbor v Moravči do roku 1848 cze
dc.title.alternative Congregation of Tolerance in Moraveč until 1848 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Stoklasová, Hana cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This paper comprises firstly general parts describing the situation in Bohemia from the Patent of Tolerance issue to first changes in 1848, and secondly the practical part focusing specifically on the origin and first years of the Tolerance Congregation in Moraveč. According to the sources, the analysis aims at numerous base of the Congregation and its changes in the course of time but it also deals with financial situationof the Congregation. The paper also outlines social matters especially relationships among the Catholics and the Protestants in the analysed area. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26291 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 17338 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account