Historický vývoj betléma v Hlinsku a stručné dějiny města Hlinska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škabrada, Jiří cze
dc.contributor.author Krejčová, Aneta
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:40Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45443
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena především na historií lokality zvané "Betlém". Pojednává nejen o samotném vzniku, ale věnuje se také zástavbě lokality a konstrukci jednotlivých objektů. Je zde zmíněn i demografický vývoj obyvatel od počátku 17. stol. do současnosti. Součásti práce je i dramatický vývoj lokality v druhé polovině 20. století Nakonec je uvedena dnešní podoba lokality a její kulturní využití včetně seznamu konaných akcí. V úvodu práce je zmíněna i krátká historie města Hlinska. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 12823713 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Hlinsko cze
dc.subject demografický vývoj obyvatelstva cze
dc.subject dramatická situace ve 20. stol cze
dc.subject zástavba cze
dc.subject Hlinsko cze
dc.subject population demographics eng
dc.subject dramatic development eng
dc.subject objects eng
dc.title Historický vývoj betléma v Hlinsku a stručné dějiny města Hlinska cze
dc.title.alternative Historical Development of the Hlinsko Nativity Scene and a Brief History of Town Hlinsko eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Václavík, František R. cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is mainly focused on the history of site called "Bethlehem". It deals with origin of this site and also covers the development site and construction of individual objects. The demographic of the population from the beginning of 17th century until the present. One part of this thesis is also the dramatic development of this site. Finally, is given the present shape of the site and its cultural uses, including a list of events. In the beginning is mentioned a brief history of city Hlinsko. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25062
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 14290 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account