Fenomén roku 2012: milenarismus stále živý?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin cze
dc.contributor.author Marek, Jaroslav
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:38Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45437
dc.description.abstract Tato práce se zabývá současnými očekáváními přechodového období, které má nastat v roce 2012. Tyto představy odkazují k májské kultuře. Autor v nich však nachází především apokalyptické obrazy židovsko-křesťanské eschatologie, které lemují dějiny křesťanské historie až do dnešních dnů. Lidé, kteří sdílejí ona očekávání, dohromady vytvářejí rámec, který je nazýván fenomén roku 2012. Ten je pro svoje charakteristické rysy spojován s hnutím Nového věku, do kterého opět vnáší milenaristický akcent. Autor čtenáře seznamuje s myšlenkami tzv. nového vědomí, s apokalyptickými a milenaristickými obrazy, s kalendářním systémem Májů a jeho významem, aby mohl pojednat o fenoménu roku 2012. Ten představuje jako kulturní fenomén. Všímá si jeho projevů ve společnosti a ohlíží se za jeho vznikem. Vytyčuje jeho klíčové rysy a ukazuje, jak tyto zrcadlí historický apokalypticismus. cze
dc.format 129 s. cze
dc.format.extent 1990552 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject apokalypsa cze
dc.subject milenarismus cze
dc.subject májský kalendář cze
dc.subject New Age cze
dc.subject apocalypse eng
dc.subject millenarism eng
dc.subject Mayan calendar eng
dc.title Fenomén roku 2012: milenarismus stále živý? cze
dc.title.alternative The 2012 Phenomenon: Millenarism still alive? eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with contemporary expectations of transitional period which come up in 2012. These conceptions refer to the Mayan culture. However, in these the autor primarily discovered apocalyptic images of Jewish – Christian eschatology. People who share these expectation create together a framework which is called the 2012 phenomenon. The phenomenon is related with the New Age movement, in which it brings once again the millenarian accent. The autor introduces us ideas of so called new consciousness, apocalyptic and millenarian images, calendar system of Mays and its meaning to discuss the „2012“ like a cultural phenomenon. He pays attention of its manifestations in the society and keep looking back for its formation. The autor has set out its key features and show how they reflect historical apocalypticism. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25660
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 16185 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account