Vývoj Pohraniční stráže v prvním desetiletí její existence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Grandič, Ondřej
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:37Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45434
dc.description.abstract Práce se zabývá historickým vývojem Pohraniční stráže, její hierarchií, technickým vybavením, metodami ostrahy státní hranice a prostředky k tomu užívanými. Je zde zachycen vývoj v letech 1948-1960. Zaměření práce z hlediska regionálního je na oblast jižní Moravy a Slovenska. Problematika ostrahy hranic je zde brána v kontextu jak s dobovou, politickou a hospodářskou situací v tehdejším Československu, tak i z hlediska mezinárodního. Pro lepší představu o praktickém působení Pohraniční stráže a jejím dopadu na každodenní život jsou v závěru práce uvedeny výpovědi pamětníků. V příloze jsou také fotografie již zmíněných pamětníků, mapy, fotografie budov, techniky a míst, kudy dříve vedla ostře střežená československá hranice. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 3184124 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject pohraniční stráž cze
dc.subject železná opona cze
dc.subject pokusy o přechod státní hranice cze
dc.subject výpovědi pamětníků cze
dc.subject narušitelé cze
dc.subject pohraničníci cze
dc.subject border guard eng
dc.subject iron curtain eng
dc.subject attempts to cross the border eng
dc.subject witness interviews eng
dc.subject intruder eng
dc.title Vývoj Pohraniční stráže v prvním desetiletí její existence cze
dc.title.alternative Development of Border Guard in the First Decade of Its Existence eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Urban, Jiří cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the historical development of Border guard - its hierarchy, technical equipment as well as methods and means of guarding the state border. More particularly, it explores the development of Border guard in South Moravia ansd Slovakia between years 1948-1960. Issues connected to Border guard are presented in historical, political, economical as well as international contexts. For better illustration of practical aspects of Border guard and its impact on everyday life, witness interviews are included in the thesis. The appendix also includes photos of witnesses, maps, photos of buildings, equipment, as well as places through which the heavily guarded Czechoslovakian border went. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUB+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25640
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 14616 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account