Jean-Jacques Rousseau - Jeho pedagogika, Emil čili o výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš cze
dc.contributor.author Kohoutková, Iva
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:36Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45432
dc.description.abstract Základním tématem bakalářské práce je problematika výchovy muže a ženy z hlediska francouzského myslitele Jeana-Jacquesa Rousseaua. Výchozí spis pro celou práci je Rousseauovo dílo Emil, čili o výchově. Sleduje vzdělávání dětí v určitém věku, ale zaměřuje se také na obecné učení Jeana-Jacquesa Rousseaua a jeho kritiky nejen vědy či náboženství, ale i celé společnosti. Postupně se práce dostává i k neméně důležitému pojmu cit. Cílem této bakalářské práce je interpretace pojmů výchova a vzdělání u Rousseaua. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 330539 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výchova cze
dc.subject vzdělání cze
dc.subject kritika cze
dc.subject cit cze
dc.subject rozum cze
dc.subject upbringing eng
dc.subject education eng
dc.subject criticism eng
dc.subject feeling eng
dc.title Jean-Jacques Rousseau - Jeho pedagogika, Emil čili o výchově cze
dc.title.alternative Jean-Jacques Rousseau and his point of view of pedagogy, Emile: or, On Education eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Schifferová, Věra cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The main topic of the Bachelor thesis is the issue of upbringings of man and woman in term of the French philosopher Jean-Jacques Rousseau. The source of entire work is Rosseau’s writing “Emil thus upon the education”. It monitors children’s education at a certain age, but also focuses on the general education of Jean-Jacques Rousseau and his criticism not only of science or religion, but society as a whole. Gradually, the work gets to an equally important concept of emotion. The aim of the Bachelor thesis is the interpretation of the terms upbringing and education beside Rousseau. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25664
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 14259 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account