Krizový management 2011

Krizový management 2011

 

<P>"Konference <b>"Krizový management 2011"</b> byla již jedenáctým ročníkem pořádaným pod tímto názvem. Tradičně byla pořádána Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Praha a Institutem ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR, Lázně Bohdaneč. Záštitu nad konferencí převzal brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a plánování. Zároveň se konference konala v jubilejním 10. roce platnosti tzv. Krizových zákonů. Smyslem těchto konferencí byla a je prezentace teoretických a praktických otázek ochrany společnosti za účasti odborníků z praxe (náměstci krajských ředitelů HZS pro prevenci a plánování), akademické sféry a dalších odborníků. Na prezentaci jednotlivých příspěvků navazovala diskuze k jednotlivým problémům a významné je i neformální setkání praktiků, pedagogů a teoretiků."<br>(úvodní slovo sborníku)</P>

Recent Submissions