Cohesive Roles of Adverbials in Newspaper Reports

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbanová, Zuzana cze
dc.contributor.author Stachová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:31Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42443
dc.description.abstract This bachelor paper deals with adverbials and their cohesive role in newspaper reports. The theoretical part defines the concept of cohesion and its main types. This part particularly focuses on adverbials, mainly on conjuncts or linking adverbials. Moreover, it focuses on newspapers reports, particularly on British broadsheets represented by two types - the Independent and the Guardian. In the practical part, knowledge from the theoretical part is applied to the analysis with regard to conjuncts, their position within a text, thein form and semantic role. eng
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 847933 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject koheze cze
dc.subject koherence cze
dc.subject příslovečná určení cze
dc.subject konjunkty cze
dc.subject spojující příslovečná určení cze
dc.subject novinové zprávy cze
dc.subject cohesion eng
dc.subject coherence eng
dc.subject adverbials eng
dc.subject conjuncts eng
dc.subject linking adverbials eng
dc.subject newspaper reports eng
dc.title Cohesive Roles of Adverbials in Newspaper Reports eng
dc.title.alternative Kohezivní role příslovečných vazeb v novinových článcích cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hornová, Libuše cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá příslovečnými určeními a jejich kohezní rolí v novinových zprávách. V teoretické části je definováno pojetí koheze a jejích hlavních druhů. Tato část se zaměřuje zejména na příslovečná určení, zvláště pak na konjunkty neboli spojující příslovečná určení. Kromě toho se tato část zaměřuje na novinové zprávy, a to především na Britské noviny zastoupené dvěma druhy - the Independent a the Guardian. V praktické části je znalost z té teoretické aplikována na analýzu se zaměřením na konjunkty, pozici v textu, formu a jejich sémantickou roli. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25617
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 11164 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account