Posouzení technologie jízd měřících vozů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazač, Pavel
dc.contributor.author Dařbujan, Ondřej
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:21Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42429
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá změnami v technologii jízd měřících vozů. Je v ní provedena analýza současného stavu a navržena možná řešení. Nakonec je vybráno nejvýhodnější řešení pro každý měřící vůz. cze
dc.format 51 s.
dc.format.extent 2534121 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject měřící vozy cze
dc.subject železniční sítě cze
dc.subject hnací vozidla cze
dc.subject tažené vozy cze
dc.subject measuring carriages eng
dc.subject rail networks eng
dc.subject tractive units eng
dc.subject towed carriages eng
dc.title Posouzení technologie jízd měřících vozů cze
dc.title.alternative Appraisal of measuring carriages rides technology eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The thesis work is concern with changes in measuring carriages technology. There is analysis of the present condition and it is proposed possible resolutions. Finaly it is chosen the most profitable result for each one measuring carriage. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25541
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 14915 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account