Návrh systému hmatového a akustického vedení pro samostatné užívání dopravních staveb zrakově postiženými cestujícími

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Cupal, Jan
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:06Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42399
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována analýze vybraných dopravních staveb z pohledu jejich využitelnosti pro samostatný a bezpečný pohyb pomocí hmatového a akustického vedení osob se zrakovým postižením. v práci jsou dále uvedeny návrhy na změny a úpravy v dopravních stavbách a odstranění zjištěných závad. Poslední částí práce je návrh postupu posuzování a úprav v dopravních stavbách pro samostatné užívání cestujícími se zrakovým postižením. cze
dc.format 61 s.
dc.format.extent 1553577 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bezbariérová doprava cze
dc.subject dopravní stavby cze
dc.subject osoby se zrakovým postižením cze
dc.subject hmatové úpravy cze
dc.subject akustické informace cze
dc.subject barrier free transport eng
dc.subject transport building eng
dc.subject people with visual disabilities eng
dc.subject tactile modification eng
dc.subject acoustic information eng
dc.title Návrh systému hmatového a akustického vedení pro samostatné užívání dopravních staveb zrakově postiženými cestujícími cze
dc.title.alternative Design of tactile and acoustic tools for single use of transport construction in view visually impaired passengers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This graduation thesis is applied to analysis of selected transport constructions in a view to their exploitation for independent and safe move of visually impaired passengers due to tactile and acoustic tools. There are the proposals of changes of arrangement of transport construction and the elimination of realized defects on the graduation theses. The last part of graduation theses contains the proposal of process of examination and arrangement of transport constructions for single use of visually impaired passengers. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25540
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 17325 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account