Analýza podmínek pro zahájení a vlastní provoz taxislužby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Jičínský, Vlastimil
dc.date.accessioned 2012-01-10T07:22:51Z
dc.date.available 2012-01-10T07:22:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42205
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou provozování taxislužby v Pardubicích. Práce nejprve analyzuje podmínky pro zahájení provozu taxislužby v Pardubicích. Dále analyzuje vybranou taxislužbu a předkládá návrhy na zlepšení jejího provozu, které následně vyhodnocuje. cze
dc.format 55 s.
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject taxislužba cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject koncese cze
dc.subject ceníky cze
dc.subject taxiservice eng
dc.subject concession eng
dc.subject price lists eng
dc.title Analýza podmínek pro zahájení a vlastní provoz taxislužby cze
dc.title.alternative Analysis of conditions for initiating and operating their own Taxi eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This final writing is focused on questions related to running of the taxi service in city Pardubice. Firstly writing analyses conditions of logged on taxi service in the city Pardubice. Secondly it analyses chosen taxi service and sets up concepts for improvement of its operation, which is subsequently interpreted. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24168
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky dosažené v bakalářské práci a reagoval na dotazy komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account