Sochařská výzdoba Wiesnerovy vily a její zahrady v Chrudimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel
dc.contributor.author Šmahel, Zdeněk
dc.date.accessioned 2011-11-29T18:24:07Z
dc.date.available 2011-11-29T18:24:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42146
dc.description.abstract Bakalářská práce odhaluje dochované fragmenty písemných i fotografických záznamů sochařské výzdoby Wiesnerovy vily a její zahrady v Chrudimi, zejména barokních bran. Historii města Chrudimi a městskou čtvrť Janské podměstí přibliţuje v souvislostech, představuje Vám majitele dvora č. p. 55, zaměřuje se na tvorbu dílny Ignáce Rohrbacha, který je pravděpodobně autorem sochařské výzdoby, přestavbu Kuchynkovského dvora na Wiesnerovu vilu - projekt Františka Schmoranze ml. Neopomene na Františka Wiesnera a některé úřední dokumenty z období 20. století. Těţiště této práce tkví v zmapování současného stavu kamenné sochařské výzdoby a jednotlivých historických etap dotčené lokality aţ po Schmoranzovu realizaci Wiesnerovy vily, prověřuje hypotézy o autorství Ignáce Rohrbacha a ikonografickou interpretaci, pátrá po dílech vytrţených z kontextu s daným místem. cze
dc.format 147 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/42130">Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého na náměstí Plk. Koukala v Luži, (komplexní restaurování sochy a architektury sloupu)</a>
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject baroko cze
dc.subject sochařství cze
dc.subject kámen cze
dc.subject Rohrbach cze
dc.subject Wiesner cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject baroque eng
dc.subject sculpture eng
dc.subject stone eng
dc.subject Rohrbacher eng
dc.title Sochařská výzdoba Wiesnerovy vily a její zahrady v Chrudimi cze
dc.title.alternative Sculptural decorations from the Wiesner's villa and their garden in Chrudim eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.contributor.referee Kaše, Jiří
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discovers some preserve fragments of written records and historical photos representing sculptural decorations from the Wiesner's villa and garden in Chrudim with special focus on baroque sculptural portals. History of Chrudim town and its Jánské podměstí quarter is presented in connection with the owner of the courtyard No. 55, further with the production of Ignác Rohrbach's work-shop, who was probably the author of the sculptural decorations, and reconstruction of the Kuchynkovský courtyard into the Wiesner's villa – project of František Schmoranz jr. The focus of this work lies in mapping the current state of stone sculptural decoration of the site in comparism with single historical stages untill Schmoranz´s execution of Wiesner villa. It examines hypotheses about Rohrbach´s authorship and iconographic interpretation, searches for works taken out of context with the place. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D25405
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account