Vliv čínské přítomnosti na obyvatelstvo Lesotha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Hana
dc.contributor.author Žert, Jan
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:34:06Z
dc.date.available 2011-10-03T20:34:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42110
dc.description.abstract Práce se zabývá fenoménem čínské přítomnosti v Lesothu a jeho dopadem na každodenní život obyvatelstva království. Hlavní osou práce je vlastní terénní výzkum v oblasti měst a rurálních částí země, se zaměřením na vnímání vlivu čínské imigrace a čínských adaptačních strategií místním obyvatelstvem. Práce se věnuje taktéž Čiňanům žijícím v Lesothu a jejich pohledům na novou vlast. V teoretické části je dán prostor vysvětlení čínských zájmů v subkontinentu jižní Afriky a konkrétněji pak pobídkám vlády království Lesotho k přílivu čínských investic. cze
dc.format 75 s.
dc.format.extent 788995 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Lesotho cze
dc.subject sothové cze
dc.subject číňané cze
dc.subject migrace cze
dc.subject basotho people eng
dc.subject chinese people eng
dc.subject migration eng
dc.title Vliv čínské přítomnosti na obyvatelstvo Lesotha cze
dc.title.alternative The influence of the Chinese presence in the population of Lesotho eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The work deals with the phenomenon of the Chinese presence in Lesotho and its impact on the everyday life of the population of the Kingdom. The main axis of the work is the field research in urban areas and rural parts of the country, focusing on the perception of the impact of Chinese immigration and Chinese adaptation strategies for local communities. The work also deals with Chinese living in Lesotho and their views on the new homeland. The theoretical part gives a space for explanation of China´s interests in the subcontinent of Southern Africa and also to the incentives of the Government of the Kingdom of Lesotho to the influx of Chinese investment. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25475
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 14488 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account