Pracovní uplatnění absolventů bakalářského studia zdravotnických oborů v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeřuchová, Magdalena cze
dc.contributor.author Hanusová, Pavlína
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:33:55Z
dc.date.available 2011-10-03T20:33:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42099
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Pracovní uplatnění absolventů bakalářského studia zdravotnických oborů v praxi" se zabývá nejen možnostmi pracovního uplatnění absolventů vysokých škol v České republice a EU, ale seznamuje nás v teoretické části s možnostmi vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek. Zaobírá se také otázkami mezilidských vztahů na pracovišti. Praktická část práce hledá odpovědi na otázky, které se týkají pracovních možností absolventů, jejich očekáváními při vstupu do zaměstnání, práce v zemích EU a vztahy na pracovišti. Je zde uvedena metodika prováděného výzkumu a postupné vyhodnocení otázek použitého dotazníkového šetření. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1867696 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject všeobecná sestra cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject uplatnění cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject common nurse eng
dc.subject midwife eng
dc.subject application in practice eng
dc.subject European Union eng
dc.subject labour market eng
dc.title Pracovní uplatnění absolventů bakalářského studia zdravotnických oborů v praxi cze
dc.title.alternative Exercise of work of bachelor degree gradiates in the fields of medical practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated "Exercise of work of bachelor degree graduates in the fields of medical practice" which is the subject of this thesis, deals not only with possibilities of employment for medical university graduates in the Czech republic and the EU, but also introduces us, in the theoretical section, to possibilities of different kinds of education for the common nurse and midwife. It also focuses on interpersonal relationships at the place of employment. The practical section is searching for answers regarding employment possibilities for graduates, their expectations when starting a new job here or anywhere else in the EU and work relationships. The used research procedure is also present here along with the questionnaire evaluation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25326
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uveďte prosím další profesní organizace pro nelékařské zdravotnické pracovníky? 2. Vnímáte rozdíly v pohledu na profesní uplatnění absolventů oboru všeobecná sestra u studentů studujících ve formě denní a kombinované? 3. V čem spatřujete příčiny nezájmu respondentů pracovat v zahraničí? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 15335 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account