Analogie obce a duše v Platónově dialogu Ústava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš cze
dc.contributor.author Hochmanová, Michaela
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:33:04Z
dc.date.available 2011-10-03T20:33:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42041
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analogie obce a duše v Platónově dialogu Ústava. Nejprve se práce soustředí na vysvětlení pojmu spravedlnosti a jeho obsahu v rámci antického myšlení a společnosti druhé poloviny pátého století př. n. l. Následně představuje samotný dialog a názory Platónova Sókrata na tento pojem v Ústavě. Od třetí kapitoly se práce zaměřuje na rozbor Platónova díla v souvislosti s analogií obce a duše od Bernarda Williamse. Závěr práce je věnován kritice a přehodnocení Williamsových závěrů v rámci jeho interpretace analogie obce a duše od Wu Tianyue. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 323127 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject antické Řecko cze
dc.subject Platón cze
dc.subject Ústava cze
dc.subject spravedlnost cze
dc.subject analogie obce a duše cze
dc.subject Bernard Williams cze
dc.subject Wu Tianyue cze
dc.subject ancient Greek eng
dc.subject Plato eng
dc.subject Republic eng
dc.subject justice eng
dc.subject the analogy of the city and soul eng
dc.title Analogie obce a duše v Platónově dialogu Ústava cze
dc.title.alternative The analogy of the city and soul in Plato´s dialogue Constitution eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The issues of the analogy of the city and soul in Plato's dialogue Republic are dealt in this thesis. Firstly, it is focused on the explanation of the concept of justice and its content within the ancient Greek thinking and the society of the second half of the fifth century B.C. Subsequently, the dialogue and opinions of Plato's Socrates on this concept in Republic are presented. From the third chapter, the thesis is focused on the analysis of the Plato's work in connection with the analogy of the city and soul by Bernard Williams. The conclusion of this work is dedicated to the criticism and review of Williams's conclusions within his interpretations of the analogy of the city and soul by Wu Tianyue. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24954
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 14254 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account