Problém motivace strachem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průka, Miloslav cze
dc.contributor.author Jamborová, Daniela
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:31:42Z
dc.date.available 2011-10-03T20:31:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41953
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problémem motivace strachem. Teoretická část je zaměřena na objasnění problematiky strachu, motivace a potřeb umožňujících seberealizaci jedince. Nabízí různé pohledy na zvládání strachu a pojednává o tom, zda je strach pro jedince motivací nebo překážkou. Empirická část obsahuje dotazníkové šetření, které umožňuje částečně nastínit vnímání strachu a motivace žáků druhého stupně základní školy a gymnázia ve věku třináct až patnáct let a studentů vysokých škol ve věku dvaadvacet až pětadvacet let. cze
dc.format 105 s. cze
dc.format.extent 849809 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject motivace cze
dc.subject motivy cze
dc.subject strach cze
dc.subject úzkost cze
dc.subject potřeby cze
dc.subject seberealizace cze
dc.subject motivation cze
dc.subject motives cze
dc.subject fear cze
dc.subject anxiety cze
dc.subject needs cze
dc.subject self-fulfillment cze
dc.title Problém motivace strachem cze
dc.title.alternative Problem of motivation by fear eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis investigates problem of motivation by fear. In the theoretical part it focuses on explanation of fear motivation and needs susceptible self-fulfillment. It offers different ways of controling fear and investigates if fear is a motivation or an obstruction. Empirical part contains questionnaire investigation, which can partly express how this problem is seen by students of basic and high schools from the age of thirteen to fifteen and students of univesities from the age of twentytwo to twentyfive. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25146
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 14191 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account