Lineární programování v ekonomii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Kasalová, Lenka
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:30:07Z
dc.date.available 2011-10-03T20:30:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41844
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá lineárním programováním a jeho využitím v ekonomii. Pozornost je věnována charakteristice lineárního programování, formulaci úloh lineárního programování, přehledu typických úloh, celočíselnému lineárnímu programování, simplexové metodě, počítačovému zpracování a příkladům z praxe. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 1011708 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject lineární programování cze
dc.subject operační výzkumy cze
dc.subject optimální řešení cze
dc.subject ekonomické modely cze
dc.subject matematické modely cze
dc.subject manažerské rozhodování cze
dc.subject linear programming eng
dc.subject operational researches eng
dc.subject optimal solution eng
dc.subject economic models eng
dc.subject mathematical models eng
dc.subject management decisions eng
dc.title Lineární programování v ekonomii cze
dc.title.alternative Linear programming in economics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with linear programming and its use in Economics. Attention will be paid to the characteristics of the linear programming, formulation of linear programming, an overview of typical problems, integer linear programming, simplex method, computer processing and examples from practice. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25340
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka se v obhajobě věnovala lineárnímu programování a jeho použití na praktickém příkladu. cze
dc.identifier.stag 14006 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account