O technických aspektech starověkých nástěnných maleb ve východním středomoří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Vedral, Michal
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:29:17Z
dc.date.available 2011-10-03T20:29:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41785
dc.description.abstract Práce se soustředí na prostředky, pomocí kterých vznikaly památky nástěnné malby v rámci různých kultur v oblasti východního středomoří, především v době bronzové. Takto vymezený prostor je opodstatněn přibývajícími doklady o nejrůznějších transferech v ideové i hmotné rovině, mezi centry často poměrně vzdálených kultur. Tyto pohyby se odrážejí i ve stylistické a materiální stránce uměleckých děl. Častějšími tématy analýz a komparací jsou dosud především otázky stylu a jeho kulturně-sociálního kontextu předkládané historiky umění. V této práci je těžiště naopak položeno na straně používaných materiálů a technik. Sledováno je tedy převážně hledisko materiální podstaty a technických prostředků, kterými byly vytvořeny malby na omítkových podkladech. V první části je pozornost věnována památkám starověkého Egypta, ve druhé památkám civilizací egejských a ve třetí památkám nástěnné malby Blízkého východu a Malé Asie. cze
dc.format [nestr.] cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject východní středomoří cze
dc.subject techniky malby cze
dc.subject starověký Egypt cze
dc.subject Mínojská kultura cze
dc.subject Mykénská kultura cze
dc.subject Kréta cze
dc.subject wall painting eng
dc.subject eastern Mediterranean eng
dc.subject painting techniques eng
dc.subject ancient Egypt eng
dc.subject Minoan civilization eng
dc.subject Mycenaean civilization eng
dc.subject Crete eng
dc.title O technických aspektech starověkých nástěnných maleb ve východním středomoří cze
dc.title.alternative On technical aspects of antique wall paintings of eastern Mediterranean eng
dc.type diplomová práce teoretická cze
dc.contributor.referee Nejedlý, Vratislav
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis aims at materials and techniques empoyed in emergence of wall painting monuments of various cultures in eastern Mediterranean, mainly in the Bronze Age. Definition of subject-matter coincides with increasing evidences of transfer of ideas and materials among often distant cultures of the region. Such transfers are reflected on iconografical same as material level. Submitted by art historians, the focal point of analysis and comparative studies results more frequently from the questions of style. Focus in this thesis lies in material and technical aspects of monuments composed of paint layer on plaster ground. The first part deals with monuments of ancient Egypt, in the second part wall paintings of Aegean cultures are analysed, and the third focuses on the wall paintings of Near East and Asia Minor. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D25390
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 13751
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account