Úprava hospodářských, sociálních a kulturních práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klavík, Jiří
dc.contributor.author Říhová, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:44Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:44Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40992
dc.description.abstract V bakalářské práci se zaměřuji na Úpravu hospodářských, sociálních a kulturních práv. V první části své práce jsem se snažila čtenáři přiblížit pojem lidských práv, jejich členění a historický vývoj. V druhé části se pak zaměřuji na právní úpravu lidských práv v právním řádu České republiky, a to prostřednictvím Listiny základních práv a svobod a dalších neméně důležitých dokumentů. V třetí části se zabývám rozborem hospodářských, sociálních a kulturních práv a v závěrečné části tato práva zhodnocuji. cze
dc.format 46 s.
dc.format.extent 1342917 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject lidská práva cze
dc.subject právní a sociální stát cze
dc.subject Listina základních práv a svobod cze
dc.subject Všeobecná deklarace lidských práv cze
dc.subject Mezinárodní pakty OSN cze
dc.subject hospodářská práva cze
dc.subject sociální a kulturní práva cze
dc.subject human rights eng
dc.subject rule of law and welfare state eng
dc.subject Chapter of fundamental rights and basic freedoms eng
dc.subject universal declaration of human rights eng
dc.subject UN international covenant eng
dc.subject economic rights eng
dc.subject social and cultural rights eng
dc.title Úprava hospodářských, sociálních a kulturních práv cze
dc.title.alternative Modification of economic, social and cultural rights eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is focused on the modification of economic, social and cultural rights. I tried to outline readers the concept of human rights, their dividing and historical development in the first part. The second part is localized for the modification of the human rights in the legal code of the Czech Republic via Chapter of fundamental rights and basic freedoms and other not less important documents. I deal with the analysis of economic, social and human rights in the third part and these rights are assessed in the last part. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25114
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Se kterými dokumenty jste pracovala a jakými konkrétními právy jste se v práci zabývala? Jsou česká práva v souladu s právy EU? Mohla byste nám vyjmenovat základní lidská práva? Které z těchto práv je podle Vás v ČR nejvíce porušované? Studentka otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 12409 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account