Stanovení látek a kontaminantů obsažených v pivu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš cze
dc.contributor.author Stolařík, Tomáš
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:14Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40931
dc.description.abstract Tato práce se zabývá stanovením polyfenolů v pivu. Jejím předmětem jsou různá stanovení polyfenolů v teoretické rovině. cze
dc.format 35 s. cze
dc.format.extent 680285 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject polyfenoly cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject GC cze
dc.subject pivo cze
dc.subject stanovení polyfenolů cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject stanovení celkových fenolů cze
dc.subject Polyphenols eng
dc.subject HPLC eng
dc.subject GC eng
dc.subject beer eng
dc.subject determination of polyphenols eng
dc.subject antioxidant aktivity eng
dc.subject determination of all phenols eng
dc.title Stanovení látek a kontaminantů obsažených v pivu cze
dc.title.alternative Determination of substances and contaminants contained in beer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the determination of polyphenols in beer. Its subject is the determination of polyphenols in different theoretical level. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25038
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 15120 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account