Mykotoxin ochratoxin A a jeho možný vliv na lidské zdraví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malíř, František cze
dc.contributor.author Novotná, Eva
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:04Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40906
dc.description.abstract Ochratoxin A je mykotoxin produkovaný druhy rodu Penicillium a Aspergillus. Jedná se o mykotoxin, který byl nalezen v celé řadě potravin a který představuje pro člověka závažné zdravotní riziko. Byly popsány jeho nefrotoxické, imunosupresivní, teratogenní a karcinogenní vlastnosti. Ochratoxin A se váže na bílkoviny krevní plazmy, což přispívá k jeho dlouhému biologickému poločasu. Přeměny ochratoxinu A v lidském těle nebyly doposud úplně prozkoumány. Mezi jeho nejvýznamnější metabolity patří ochratoxin alfa, epimery hydroxyochratoxinu a derivát s otevřeným laktonovým kruhem. Ochratoxin A je dle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny klasifikován do skupiny 2B (podezřelý karcinogen pro člověka) a je tedy žádoucí snížit jeho přívod na minimum, tzn. zabývat se tzv. řízením rizika s cílem minimalizace zdravotních dopadů u člověka. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 2138553 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ochratoxin A cze
dc.subject Aspergillus cze
dc.subject Penicillium cze
dc.subject nefrotoxicita cze
dc.subject karcinogen cze
dc.subject ochratoxin A cze
dc.subject Aspergillus cze
dc.subject Penicillium cze
dc.subject nephrotoxicity cze
dc.subject carcinogen cze
dc.title Mykotoxin ochratoxin A a jeho možný vliv na lidské zdraví cze
dc.title.alternative Mycotoxin Ochratoxin A and its Eventual Impact on Human eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Ochratoxin A is a mycotoxin produced by certain Penicillium and Aspergillus species. The mycotoxin has been detected in a variety of food items and poses a serious health risk to humans. It shows nephrotoxic, immunosuppresive, teratogenic and carcinogenic properties. Binding of the mycotoxin in the blood to the albumin fraction contributes to its long half-life in a human body. Biotransformation of OTA has not been investigated in details. Ochratoxin alfa, hydroxyochratoxinepimers and ring opening lactone are the main metabolites. Ochratoxin A has been according to International Agency for Research on Cancer classified as a possible human carcinogen (Group 2B) and its intake should be reduced and kept as low as possible, ie. deal with the risk management in order to minimize health effects in humans. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24980
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace bakalářské práce 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 15376 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account