Syntetické postupy vedoucí k 5,6-disubstituovaným pyrazin-2,3-dikarbonitrilům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip cze
dc.contributor.author Čermáková, Hana
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:03Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40904
dc.description.abstract Práce se zabývá konkrétněji sloučeninami substituovanými elektron-donorní N,N-dialkylamino skupinou a halogeny, které lze následně nukleofilní aromatickou substitucí za N,N-dialkylamino skupinu nahradit. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 4591067 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject pyrazin cze
dc.subject deriváty pyrazin-2 cze
dc.subject 3-dikarbonitrilů cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject rešerše cze
dc.subject pyrazine eng
dc.subject derivatives of pyrazine-2 eng
dc.subject 3-dicarbonitriles eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject literature search eng
dc.title Syntetické postupy vedoucí k 5,6-disubstituovaným pyrazin-2,3-dikarbonitrilům cze
dc.title.alternative Synthetic procedures leading to 5,6-disubstituted pyrazine-2,3-dicarbonitriles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated A literature search focusing on the synthesis of 5,6-disubstituted pyrazine 2,3 dicarbonitriles has been performed. This work mainly focus on the compounds substituted with electron donor N,N-dialkylamino and halogen groups. The halogens can be replaced by the N,N dialkymanino group in terms of nucleophilic aromatic substitution. In general, 5,6 bis(N,N-dialkylamino)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 1 can be prepared in a three-step synthesis. This methodology has been experimentally verified in the preparation of 5,6 bis(N,N-dialkylamino)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 24. Analogous synthetic preparations of 5,6-bis(4-(N,N-dialkylamino)phenyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 2 and 5,6 bis(4 bromophenyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 3 were experimentally verified on the synthesis of particular derivatives such as 5,6-bis(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 25 and 5,6-bis(4-iodophenyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 26. An exact synthesis of the final derivative, 5,6 bis(4-(N,N-dialkylamino)phenylethynyl)pyrazine-2,3 dicarbonitrile 4, has not been described in the current literature. Four-step synthesis of 5,6-bis(4-(N,N dimethylamino)phenylethynyl)pyrazine-2,3-dicarbonitrile 28 was carried out experimentally. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24887
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Proč nebyly změřeny RTG analýzy u všech připravených derivátů? Byly změřeny alespoň některé optické vlastnosti připravených látek? Které z připravených derivátů jsou noví dosud nepopsané látky? Proč byly výtěžky některých syntéz nižší? Studentka uspokojivě zodpověděla dotazy. cze
dc.identifier.stag 14757 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account