Berta Mühlsteinová a ženské vzdělávací spolky v 19. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena cze
dc.contributor.author Kocourková, Andrea
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:02Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40900
dc.description.abstract Tématem této práce je analýza činnosti spisovatelky Berty Mühlsteinové v Americkém klubu dam a Ženském výrobním spolku českém a jejích literárních příspěvků uveřejněných v časopisech Lada (1862-1866), Květy (1868-1872) a Světozor (1868-1877). Zároveň je přiblížena historie a vývoj ženských spolkových aktivit v 19.století. Podrobněji se zaměřujeme na Americký klub dam a Ženský výrobní spolek český, aby bylo snadnější orientovat se ve spisovatelčině práci pro oba spolky. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1346313 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Mühlsteinová, Berta cze
dc.subject Americký klub dam cze
dc.subject Ženský výrobní spolek cze
dc.subject spolky cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject časopisy cze
dc.subject Mühlstein, Berta eng
dc.subject sassociations eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject journals eng
dc.title Berta Mühlsteinová a ženské vzdělávací spolky v 19. století cze
dc.title.alternative Berta Mühlsteinová (1841 - 1887) and Women's Educational Fellowships in the 19th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bartůňková, Jana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The topic of this paper is analysis of writer Berta Mühlstein in Americký klub dam and Ženský výrobní spolek český and her literary contribution published in journals such as Lada (1862-1866), Květy (1868-1872) and Světozor (1868-1877). Moreover, history and development of feminine association´s activities in the nineteenth century are profiled in this paper as well. I will focus on Americký klub dam and Ženský výrobní spolek český in detail in order to reach easier orientation in authoress´ work in both associations. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D25063
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 14683 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account