Potravinové alergeny - výskyt, charakteristika, analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beňová, Blanka cze
dc.contributor.author Bělohlávková, Lenka
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:53Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40879
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá potravinovými alergeny. V první části je uvedena charakteristika potravinové alergie, pojmenování, evidence alergenů a diagnostika potravinových alergenů. Ke zjišťování potravinových alergií jsou prováděny diagnostické testy např. Prick test, provokační test potravin kontrolovaný dvojitě slepým placebem, atopický epikutánní test atd. Ve druhé části práci je uveden výskyt alergenů ve vybraných druzích potravin jako např. kravské mléko, ryby, vejce, ořechy, obiloviny a mnoho dalších. Třetí část je věnována stanovení potravinových alergenů a to zejména metodám ELISA, hmotnostní spektrometrií nebo elektroforézou. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1002057 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject alergeny cze
dc.subject potraviny cze
dc.subject Prick test cze
dc.subject ELISA cze
dc.subject Allergens eng
dc.subject foodstuffs eng
dc.subject Prick test eng
dc.subject ELISA eng
dc.title Potravinové alergeny - výskyt, charakteristika, analýza cze
dc.title.alternative Food allergens - occurrence, characterization, analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with food allergens. Characteristics of food allergy, description, registration and diagnostics of food allergens are mentioned in the first part. For the recognition of food allergies are performed diagnostic tests such as Prick test, double-blind placebo-controlled food challenge and Atopy Patch Test. Second part contains the information about the occurrence of allergens in selected foodstuffs: milk, fish, eggs, nuts, cereals and lots of others. In third part are presented method for determination of food allergens, especially ELISA, mass spectrometry or electrophoresis. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25030
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a seznámila členy komise se svými výsledky. Poté vedoucí bakalářské práce přečetla posudek. Následovala diskuze. Studentka odpověděla na všechny položené otázky. cze
dc.identifier.stag 15083 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account