Studium inter a intramolekulární N-arylace vybraných enaminonů a 4-amino-1-arylpyrazolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr cze
dc.contributor.author Horák, Radim
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:34Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40844
dc.description.abstract Metodou vycházející z beta-diketonů byly připraveny dva beta-enaminony: 3-amino-4-(2-chlorfenyl)-1-fenylbut-2-en-1-on a 3-amino-4-(2-bromfenyl)-1-fenylbut-2-en-1-on. Na těchto substrátech byla provedena série pokusů o jejich cyklizaci prostřednictvím katalyzované intramolekulární N-arylace, při použití různých ligandů, bází, rozpouštědel a zdrojů přechodného kovu. Vhodné podmínky pro uskutečnění této reakce nebyly nalezeny. Vhodné podmínky pro přípravu příslušných 4-amino-5-(2-halogenfenyl)-pyrazolů reakcí těchto enaminonů s diazonium-tetrafluoroboráty také nebyly nalezeny. Byly provedeny také pokusy o intermolekulární N-arylaci vybraných 3-acyl-4-amino-1-arylpyrazolů a 4-aminoantipyrinu 4-bromtoluenem. Byly nalezeny vhodné podmínky pro arylaci 4-aminopyrazolů s primární aminoskupinou, při kterých dochází ke 100% konverzi. 4-Aminopyrazoly s N-methyl nebo N-fenylskupinou se nepodařilo úspěšně arylovat. V jednom případě byla pozorována hydro-deacylace výchozího pyrazolu. Produkty byly charakterizovány pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1311853 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject beta-enaminony cze
dc.subject N-arylace cze
dc.subject C-N cross coupling cze
dc.subject aminopyrazoly cze
dc.subject Buchwald-Hartwigova aminace cze
dc.subject beta-enaminones cze
dc.subject N-arylation cze
dc.subject C-N cross coupling eng
dc.subject aminopyrazoles eng
dc.subject Buchwald-Hartwig amination eng
dc.title Studium inter a intramolekulární N-arylace vybraných enaminonů a 4-amino-1-arylpyrazolů cze
dc.title.alternative The study of inter and intramolecular N-arylation of selected enaminones and 4-amino-1-arylpyrazoles. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Two beta-enaminones: 3-amino-4-(2-chlorophenyl)-1-phenylbut-2-en-1-one and 3-amino-1-(2-bromophenyl)-1-phenylbut-2-en-1-one were prepared using beta-diketone as the starting compound. A serie of attempts to cyclize the enaminones through catalyzed intramolecular N-arylation were carried out using various ligands, bases, solvents and sources of transition metal. No conditions convenient for the reaction have been found. The conditions convenient for the preparation of the corresponding 4-amino-5-(2-halophenyl)pyrazoles upon reaction of the enaminones with diazonium tetrafluoroborates have not been found either. The attempts to perform the intermolecular N-arylation of the selected 3-acyl-4-amino-1-arylpyrazoles and 4-aminoantipyrine were also made. The conditions suitable to N-arylate 4-aminopyrazoles bearing primary amino group, giving 100% conversion, were found out. The attempts to arylate the 4-aminopyrazoles with N-methyl and N-phenyl group have failed. Hydro-deacylation of the starting pyrazole was observed in one case. The products prepared were characterised by means of 1H and 13C NMR spectroscopy. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24882
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student přednesl cca 10-ti minutovou obhajobu své bakalářské práce s názvem Studium inter a intramolekulární N-arylace vybraných enaminonů a 4-amino-1-arylpyrazolů. Poté bylo přečteno hodnocení školitele. K obhajobě byly vzneseny následující dotazy a připomínky: prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Dotázal se na B.-H. reakci s amidy. Jsou amidy rovněž vhodná činidla? Dotázal se na volbu typu substituentů na pyrozolovém kruhu. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Jaké je použití Vámi připravených derivátů? cze
dc.identifier.stag 14905 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account