Drogy a protidrogová prevence na středních školách v Holicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Králová, Markéta
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:40:22Z
dc.date.available 2011-08-16T19:40:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40485
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou užívání drog u studentů středních škol. Cílem je seznámení se s touto problematikou na středních školách a nahlédnutí do programů prevence proti užívání drog. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny základní charakteristiky drog, preventivní programy škol v České republice a v Holicích a také způsob léčení a legislativa související s tématem. Poslední kapitolou této práce je praktická část, která se zaměřuje na dotazníkové šetření a interpretace výsledků. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 853309 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.3.2012 cze
dc.subject drogy cze
dc.subject mládež cze
dc.subject prevence cze
dc.subject léčba cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject drugs eng
dc.subject youth eng
dc.subject prevention eng
dc.subject treatment eng
dc.subject legislation eng
dc.title Drogy a protidrogová prevence na středních školách v Holicích cze
dc.title.alternative Drugs and drug prevention at secondary school in the town of Holice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with drug use in students of secondary schools. The aim is to acquaint with this issue at secondary schools and to describe the prevention programs against drug abuse. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part presents basic characteristics of drug, prevention programs of schools in the Czech Republic and in Holice and also the way of treatment and the legislation related to the topic. The last chapter of this thesis is the practical part that focused on the questionnaire and interpretation of results. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23909
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 13054 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account