Women characters in Jane Austen's novels

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mánek, Bohuslav cze
dc.contributor.author Zemánková, Lucie
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:40:18Z
dc.date.available 2011-08-16T19:40:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40475
dc.description.abstract The thesis focuses on an analysis of women characters of Jane Austen's novels Emma, Mansfield Park, Pride and Prejudice, and Sense and Sensibility. In the first part it briefly deals with historical background of the turn of 18th and 19th century, and Jane Austen's life and work. In the main part of the thesis themes of social class, marriage, a position of women in society, and reputation that are widely reflected in Austen's novels, are analyzed with a focus on the female characters. Another chapter is aimed at an in-depth analysis of major heroines of the novels, and further at a brief analysis and comparison of minor characters that are divided into groups according to the social roles they perform, and characteristic features they share together. eng
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 887296 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Jane Austenová cze
dc.subject Mansfieldské panství cze
dc.subject Pýcha a předsudek cze
dc.subject Rozum a cit cze
dc.subject témata cze
dc.subject motivy cze
dc.subject ženské postavy cze
dc.subject Jane Austen eng
dc.subject Emma eng
dc.subject Mansfield park eng
dc.subject Pride and prejudice eng
dc.subject Sense and sensibility eng
dc.subject themes eng
dc.subject motif eng
dc.subject symbols eng
dc.subject women characters eng
dc.title Women characters in Jane Austen's novels eng
dc.title.alternative Ženské postavy v románech Jane Austenové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Diplomová práce je zaměřena na rozbor ženských postav v románech Emma, Mansfieldské panství, Pýcha a předsudek, a Rozum a cit spisovatelky Jane Austenové. V první části se práce stručně zabývá historickým pozadím přelomu 18. a 19. století, a životu a dílu Jane Austenové. V hlavní části jsou se zaměřením na ženské postavy analyzována témata sociální třídy, sňatku, ženského společenského postavení, a pověsti, která jsou v dílech Austenové nejvíce odrážejí. Další kapitola je zaměřena na podrobný rozbor hlavních románových hrdinek, a dále na stručný rozbor a srovnání vedlejších ženských postav, jež jsou rozděleny do skupin podle sociálních rolí, které ve společnosti zaujímají, a charakterových vlastností, které mají společné. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23760
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 11207 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account