Komplexní služby a podpora osob se zrakovým postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana cze
dc.contributor.author Holická, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:40:03Z
dc.date.available 2011-08-16T19:40:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40446
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zrakově postižených lidí. Poskytuje obraz o komplexních službách poskytovaných takto postiženým lidem. Cílem je poukázat na jejich nelehký život ve společnosti a zároveň na nízkou informovanost široké veřejnosti o této problematice. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1713256 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject komplexní služby cze
dc.subject zrakové postižení cze
dc.subject Pardubicko cze
dc.subject oftalmopedie cze
dc.subject complex services eng
dc.subject visual impairment eng
dc.subject the Pardubice region eng
dc.subject ophthalmopaedia eng
dc.title Komplexní služby a podpora osob se zrakovým postižením cze
dc.title.alternative The complex services and support to the persons with visual impairment in the Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the problems of visually impaired people. It provides an image of complex services provided to such affected people. The aim is to draw attention to their difficult life in society and, at the same time, to the low awareness of the general public on this issue. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23899
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 13041 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account