Psychologické aspekty internetové komunikace u žáků 2. stupně ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Broučková, Alena
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:39:58Z
dc.date.available 2011-08-16T19:39:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40434
dc.description.abstract Práce se věnuje psychologickým aspektům komunikace v prostředí internetu, a to se zaměřením na žáky 2. stupně základní školy jakožto specifickou a nejvíce ohroženou skupinu uživatelů internetové komunikace. Práce zkoumá postoje žáků k internetové komunikaci s důrazem na jejich povědomí o bezpečném chování a prevenci rizik v prostředí internetu. cze
dc.format 70 s., 5 s. příl. cze
dc.format.extent 2253037 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject internet cze
dc.subject dospívající cze
dc.subject rizika cze
dc.subject prevence cze
dc.subject communication eng
dc.subject Internet eng
dc.subject teenagers eng
dc.subject risks eng
dc.subject prevention eng
dc.title Psychologické aspekty internetové komunikace u žáků 2. stupně ZŠ cze
dc.title.alternative Psychological aspects of the internet communication in the pupils of the second degree of primary schools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the psychological aspects of communication in the Internet environment. It focuses on the pupils of upper primary schools as the specific and the most vulnerable group of the Internet communication users. The thesis examines the attitudes of pupils to the Internet communication with the emphasis on their awarness of safe behaviour and the prevention of risks in the Internet environment. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23902
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 13028 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account